biuro@dddkoszal.pl
kom. 509-996-815, 511-863-111
tel. 94-342-58-60

HACCP/GHP/GMP

HACCP/GHP/GMP- Zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami zgodne z obowiązującymi u państwa w firmie systemami GHP/GMP/HACCP/IFS/BRC/ISO. Firma DDD KOSZAL nawiązała dotychczas stałą wieloletnią współpracę z ponad 50-cioma przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwórstwem spożywczym oraz przemysłowym na każdym etapie produkcji. Nasza (piszę z pełną odpowiedzialnością) fachowość, rzetelność, dyspozycyjność, oraz profesjonalizm na każdej płaszczyźnie działania firmy , ystabilizowały naszą pozycję na rynku DDD i to firma DDD KOSZAL przejmuje podmioty po innych nierzetelnych firmach a nie odwrotnie. Naszą wizytówką jest nie tylko kawałek zadrukowanego papieru lecz to co mówią o nas inni.

Firma DDD KOSZAL w ramach współpracy ZPSz (Zabezpieczenia Przed Szkodnikami) zakłada w pełni akceptowalną przez audity zewnętrzne oraz służby nadzorujące weterynarię oraz sanepid, dokumentację (książkę) zabezpieczenia w której skład wchodzą dokumenty takie jak: umowa z naszą firmą, nasz certyfikaty, karty kontroli na owady latające, biegające oraz karty konroli gryzoni, karty charakterystyki używanych preparatów czy też procedur postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń z dziedziny DDD.

Ponad to zobowiązujemy się do:

-Prowadzenia profilaktyki w zakresie deratyzacji – sprawdzanie karmników deratyzacyjnych, wymiana rodentycydów, czyszczenie karmników.

- Prowadzenia profilaktyki w zakresie dezynsekcji – sprawdzenie detektorów owadów biegających, określenie gatunku owadów, wymiana wkładu feromonowo - lepowego, czyszczenie detektora.

-Prowadzenia pełnej dokumentacji zabiegów (Każda inspekcja będzie udokumentowana).

-Przekazywania rocznego raportu dotyczącego systemu kontroli szkodników.

-Przejęcia całkowitej odpowiedzialności z w/w zagadnień.

- Reprezentowania Zamawiającego podczas auditów zewnętrznych oraz kontroli prowadzonych przez jednostki kontrolujące w w/w zakresie.

-Przeprowadzenia na życzenie zakładu, okresowego szkolenia dotyczącego zabezpieczenia przed szkodnikami.

- Przeprowadzenia na życzenie zamawiającego lub w przypadku dużej infestacji gryzoni lub owadów zabiegów interwencyjnych w zakresie

a. Dezynfekcji ( ujęć wody, usuwanie odorów…)
b. Dezynsekcji (karaczany, mrówki, pchły, rybiki, osy, szerszenie, komary, szkodniki zbóż i drewna…)
c. Deratyzacji. (Myszy, szczury, krety…)

Posiadamy należyte uprawnienia oraz sprzęt do wykonywania powyższych usług. Nasza firma przystępuje do wykonywania usługi w jak najkrótszym czasie co wyklucza przestój w funkcjonowaniu zakładu. Zajmujemy się również eliminowaniem zbędnych prac ddd co minimalizuje niepotrzebne koszty ponoszone przez współpracującą z nami firmę.

Naszym atutem jest fachowość, elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb klienta oraz kompleksowość prowadzonych działań. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Po co wdrażać systemy, jakości?

" wzrasta prestiż organizacji
" poprawa, jakości wyrobów
" wzrasta zaufanie i zadowolenie klientów
" wzrasta liczba klientów
" rośnie zysk firmy

Usługi nietypowe:
Usuwanie kretów na terenach zamkniętych
Zwalczanie komarów
Zwalczanie gniazd os i szerszeni
Zabieramy roje pszczół
Sprzątanie obiektów wraz z dezynfekcją, np. po zalaniu
Dezynfekcja ujęć wody
Obsługa w zakresie DDD gospodarstw rolnych szczególnie hodowców drobiu, bydła
Deratyzacja kanalizacji miejskiej
Usuwanie odorów za pomocą ozonowania
Zabezpieczenie budynku przed ptakami